V Chráněné dílně TULIPAN zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handicapu. V současné době je zde zaměstnáno 62 osob se zdravotním postižením.
Úklidové služby
Zahradnické práce
Šicí služby
Žehlení prádla
Kompletovací práce
Vazba dokumentu
Tisk dokumentu
Keramika
Ruční papír
Šperky
Textilní doplňky
Bytové doplňky
Umělecké předm.
Reklamní předm.

Sdružení TULIPAN, z.s.

Sdružení TULIPAN provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. V rámci poradenských služeb pomáháme nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou našimi zaměstnanci, ale


zároveň všem, kteří potřebují získat informace k řešení jejich problémů. Realizujeme i celou řadu kulturních, volnočasových  a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je inkluze mezi zdravou a handicapovanou populací.
Jste osoba se zdravotním postižením a hledáte práci?  U nás máte příležitost! Slavnostní otevření Komunitního centra TULIPAN

Jste - li zájemci o práci a jste - li osoba se zdravotním postižením, pak máte v naší organizaci možnost hlásit se do projektů,  kde budete mít příležitost zúčastnit se zajímavých školení, terapeutických aktivit, praktických nácviků, odborného poradenství a my vám průběžně budeme hledat vhodné pracovní  uplatnění.

V úterý 30. ledna v 11.00 bude v budově bývalého knihkupectví sv. Antonína v Kostelní ul. 7/9 slavnostně otevřeno Komunitní centrum TULIPAN.

 

Více informací a kontakty najdete zde.

Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s prací
s cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osobLampa vyrobená z provázků, ...

Od března 2018 pro vás připravujeme nový projekt "S podporou k lepší péči"

Projekt je zacílen na podporu neformálních pečujících směrem ke snížení jejich nadměrného psychického a fyzického zatížení, zlepšení kvality poskytované péče závislým osobám a zvýšení kvality jejich života. Projekt ve svém důsledku příspívá k sociální integraci pečujících osob do společnosti, efektivnějšímu plánování péče o závislé osoby, tak samy o sebe. Trpíte duševním onemocněním? Trpí duševním onemocněním některý člen vaší rodiny? Cítíte se kvůli tomu osamělí a chcete si promluvit s někým, kdo má podobnou životní zkušenost?
Co v projektu nabízíme: Pak sledujte naše KOMUNITNÍ CENTRUM TULIPAN, které budeme již brzy otevírat!
  • vznik kontaktních center v Liberci, Semilech a České Lípě pro pečující, kde budou moci najít potřebné informace
Veškeré informace najdete zde.
  • pravidelná organizace aktivit z oblasti psychohygieny (kurzy na téma jak zvládat stres apod., terapeutické aktivity, plavání, masáže, jóga aj.)
  • řešení krizových situací (praktické nácviky/kurzy cílené na řešení krizových situací)
  • možnost absolvovat akreditované kurzy MPSV (základy péče o nemocné, poskytnutí první pomoci osobě, o kterou pečujeme, aktivizační techniky aj.)
  • možnost účasti ve svépomocné skupině pečujících osob

 

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem
GIVT
Partneři
Kontakt
Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.