Chráněné bydlení TULIPAN – nová sociální služba
Sdružení TULIPAN, z. s. poskytuje nově od července 2017 sociální službu Chráněného bydlení TULIPAN.
S cílovou skupinou, lidí s duševním onemocněním, máme jako Sdružení TULIPAN již 13 letou zkušenost. Díky tomu jsme za svou praxi identifikovali již řadu problémů, se kterými se naši klienti velmi často setkávají. Jedním z nich je právě absence služeb chráněného a podporovaného bydlení v Libereckém kraji.
Tuto potřebu jsme chtěli jako Sdružení TULIPAN řešit a proto, jsme před jedním rokem začali dělat vše proto, abychom dnes mohli přivítat první klienty v našem Chráněném bydlení TULIPAN.
Chráněné bydlení TULIPAN je registrovaná sociální služba, která je určena pro cílovou skupinu lidí, kteří mají, z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, sníženou možnost najít si své vlastní bydlení. Přesto i tito lidé mají právo na to, žít život, který bude v co nejnižší možné míře institucializovaný a bude v co nejvyšší možné míře v jejich režii.
Sdružení TULIPAN se svou dlouholetou činností snaží pomáhat a pracovat s lidmi se zdravotním znevýhodněním
a rozšíření našich služeb o sociální službu chráněného bydlení je jen další krok ke zkvalitnění služeb v Libereckém kraji pro zdravotně postižené.
Sdružení TULIPAN se svou dlouholetou činností snaží pomáhat a pracovat s lidmi se zdravotním znevýhodněním a rozšíření našich služeb o sociální službu chráněného bydlení je jen další krok ke zkvalitnění služeb v Libereckém kraji pro zdravotně postižené.
Do budoucna doufáme, že se nám kapacita míst pro chráněné bydlení zvýší a přibude další sociální služba podporované bydlení, které bude logickým krokem pro klienty, kteří již prošli chráněným bydlením
Chráněné bydlení TULIPAN
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním služby Chráněné bydlení je reagovat na nepříznivou sociální situaci, kdy je dle moderních trendů přistupováno k tomu, že je klientům ponechávána co největší možná míra autonomie a zodpovědnosti za vlastní záležitosti, přitom je, ale klientům chráněného bydlení dána taková podpora, která ve své podstatě vede uživatele, dle vlastních schopností a možností, k co nejvyšší možné míře samostatnosti v bydlení, stravování, péči o vlastní osobu, v péči o domácnost a finance, dále pak v zapojení se do společnosti a pracovního procesu.
Posláním Chráněného bydlení TULIPAN je poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k samostatnému bydlení.
Chráněné bydlení je sociální služba, která jim lidem umožní vést v maximální možné míře samostatný život srovnatelný s jejich vrstevníky bez postižení. Chráněné bydlení TULIPAN, má uživatelům rozšiřovat životní možnosti a zároveň odrážet současné společenské podmínky.
Služba chráněné bydlení TULIPAN byla registrována dne 27. 2. 2017 dle §51 Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 v platném znění.
Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN je registrovanou sociální službou: Chráněné bydlení (8533092).
Chráněné bydlení je posykováno na adrese: Burianova 917/7, 460 06 Liberec VI – Rochlice.
Služba je poskytována v bytě, který je umístěný v klidné lokalitě v městské části Rochlice. V chráněném bydlení jsou
celkem 3 pokoje, které jsou určeny pro uživatele chráněného bydlení. Uživatelům jsou
k dispozici další společné prostory – kuchyň s jídelním koutem, společenská místnost, sociální zařízení, koupelna s vanou, lodžie.
Kapacita Chráněného bydlení TULIPAN jsou 3 uživatelé, kdy je do budoucna počítáno s rozšířením kapacity chráněného bydlení.
Cílová skupina klientů:
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením osoby se zdravotním postižením
Služba Chráněného bydlení TULIPAN je určena těm kdo, potřebují individuální podporu v každodenním životě.
Principy
Rovnocenný přístup – se všemi jednáme stejně
Uživatel služeb, jeho opatrovník a pracovníci jsou rovnocenní partneři a podle toho spolu jednají.
Přiměřená odpovědnost – odpovídáme za svá rozhodnutí a život
Každý člověk nese odpovědnost za svá rozhodnutí dle svých schopností.
Přiměřená podpora – být maximálně samostatný
Uživateli služeb poskytujeme dohodnutou podporu, která mu umožní samostatně žít a neomezuje ho.
Přiměřené riziko – riziko je běžnou součástí života
Rizikům se snažíme předcházet přípravou a úpravou prostředí tak, aby nás v našem životě jejich případný výskyt co nejméně omezoval.
Individuální přístup – každý jsme jiný
Veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.
Respektování práv, důstojností a potřeb každého člověka – respektuje se navzájem
Aktivní účast – děláme věci společně
Základní činnosti služby
poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zajištění stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cíle služby
dlouhodobá pomoc a podpora při budování a posilování dovedností nezbytných pro budoucí samostatné bydlení (např. samostatné užívání léků, nakupování, vaření, úklid, praní, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, komunikace se sousedy a členy komunity apod.)
pomoc na cestě osamostatnit se od své rodiny a získat dovednosti a sebedůvěru nezbytnou
k samostatnému a nezávislému životu
Standardy kvality sociální služby
Informace pro zájemce a klienty chráněného bydlení
Ceník chráněného bydlení
Zjištění předběžného zájmu
Kontakty
Vedoucí sociální služby Chráněného bydlení TULIPAN – Mgr. Petra Čuprová (sociální pracovnice)
Kontakt
Tel: 774 450 182
Email: cuprova@sdruzenitulipan.cz
Kontaktní adresa: Sídlo Sdružení TULIPAN, z. s. – Sokolská 113/8, 460 01 Liberec I – Staré město

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem
GIVT
Partneři
Kontakt
Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.