Poradenství
Sdružení Tulipan se zabývá také sociologickým a marketingovým průzkumem trhu.
V rámci sociologického výzkumu nabízíme především socio-demografické studie, zjišťování potřeb mezi občany a tvorbu podkladů pro strategické rozvojové plány a komunitní plánování sociálních služeb. Spolu s partnery nabízíme i samotnou tvorbu těchto plánů a dotační poradenství, průzkumy veřejného mínění, zpracování dat a analýzy dat a konzultace.
V oblasti marketingového výzkumu trhu realizujeme především komplexní průzkum trhu, výzkum značky, pretesty a evaluaci marketingových kampaní. Využíváme jak kvalitativní (focus group,hloubkové rozhovory, etnografické metody), tak kvantitativní metody (osobní, telefonický a on-line sběr dat).
Poradenství a vzdělávání
Pro malé a střední podniky, kraje, města a obce, místní akční skupiny a neziskové organizace
•    dotační audity projektových záměrů
•    plány systematické komunikace s veřejností (public relations) měst a institucí
•    školení pro města, obce, neziskové organizace, místní akční skupiny a projektové manažery

•    dotační audity projektových záměrů

•    plány systematické komunikace s veřejností (public relations) měst a institucí

•    školení pro města, obce, neziskové organizace, místní akční skupiny a projektové manažery

Evaluace, analýzy a strategie
•    analytické studie, strategie a programy rozvoje měst a (mikro)regionů
•    evaluace programů a projektů
•    integrované projekty a programy měst, regionů, malých a středních podniků
Průzkumy trhu, veřejného mínění a firemního klimatu
•    marketingové průzkumy
•    průzkumy veřejného mínění
•    analýzy firemního klimatu, optimalizační studie
Výzkumy
•    Marketingový výzkum
•    Sociologický výzkum a výzkum veřejného mínění
•    Zpracování dat
•    Analýzy dat a konzultace
Příprava projektů a dotace
Příprava projektů pro financování z fondů EU pro malé a střední podniky, města, obce a regiony, NNO a místní akční skupiny
•    zpracování projektů a zvyšování jejich hodnoty
•    studie proveditelnosti
•    ekonomické vyhodnocení investičních záměrů a CBA
Služby
  • Bleskový výzkum
  • Skupinové diskuse
  • Mystery Shopping
  • Výzkum zaměstnanců
  • Spokojenost zákazníků

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

E-shop
Jazykové kurzy
Vázací práce
Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město
© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.