/

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka
SLUNCE PRO TULIPAN

Naše sdružení TULIPAN potřebuje "slunce a vodu - finanční prostředky" k růstu jako kytka tulipánu, která také musí mít slunce a vodu, aby mohla růst do krásy a přinášet všem potěšení z vůně přírody. Naše "půda" ve které rostou tulipány jsou naši zaměstnanci, kteří se duševně rozvijí a rádi pracují ve slunečném prostředí, které naše sdružení TULIPAN všem nabízí.

 

Prosíme podpořte nás posláním libovolné finanční částky na číslo účtu veřejné sbírky: Raiffeisenbank 1017162262/5500.

Můžete nás také potkat v ulicích Liberce, nebo v našich stáncích na jarmarcích a trzích po celém Libereckém kraji.

 

DĚKUJEME VÁM MOCKRÁT ZA PODPORU!!!


VEŘEJNÁ SBÍRKA "SLUNCE PRO TULIPAN" MÁ OSVĚDČENÍ VYDANÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM KUKL 47321/2015

Účel konání sbírky
Cílem Sdružení TULIPAN je udržet pracovní místa zdravotně postiženým zaměstnancům chráněné dílny TULIPAN a zprostředkovat práci i dalším handicapovaným lidem. Dalším cílem je rozšíření sortimentu výroby a služeb pro veřejnost. Finanční prostředky získané z veřejné sbírky se investují do modernějšího vybavení dílny, nákupu technických zařízení a materiálů, které jsou potřebné pro výrobu jednotlivých artiklů a nabízených služeb.

Jak nás v ulicích poznáte?
Poznáte nás podle trička s logem sdružení.
Doprovodné kulturní akce
Sbírku bude po celou dobu trvání provázet řada kulturních akcí. Výtěžek z těchto akcí bude připsán na účet veřejné sbírky.
Děkujeme za Vaši pomoc a podporu!
Osvědčení o konání veřejné sbírky naleznete zde

 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038
Byla dokončena realizační fáze projektu Vybudování chráněného bydlení v Liberci.
Byly dokončeny stavební práce na projektu „Vybudování chráněného bydlení v Liberci“, číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038, objekt byl v květnu 2020 zkolaudován a bylo pořízeno vybavení a zařízení k provozu sociální služby chráněné bydlení. K dispozici je tak zázemí pro možnost obsazení celkem 7 klientů. Zprovoznění sociální služby je zajištěno od 1. 1. ledna roku 2021.Další zájemci se mohou registrovat u Mgr. Zory Machartové (machartova@sdruzenitulipan.cz).
Byly dokončeny stavební práce na projektu „Vybudování chráněného bydlení v Liberci“, číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038, objekt byl v květnu 2020 zkolaudován a bylo pořízeno vybavení a zařízení k provozu sociální služby chráněné bydlení. K dispozici je tak zázemí pro možnost obsazení celkem 7 klientů. Zprovoznění sociální služby je zajištěno od 1. 1. ledna roku 2021.   Další zájemci se mohou registrovat u Mgr. Zory Machartové (machartova@sdruzenitulipan.cz).
Prostory připravené pro zájemce o sociální službu chráněného bydlení jsou koncipované tak, aby přinesly klientům co nejkvalitnější životní podmínky (např. vlastní sociální zázemí apod.).
Fotografie objektu před realizací stavebních prací:
Fotografie objektu po realizaci stavebních prací:
Anotace projektu: Předmětem projektu je pořízení, stavební úpravy a pořízení nezbytného vybavení objektu za účelem provozu registrované sociální služby chráněného bydlení v Liberci dle §51 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění. Projekt umožní zvýšit nedostatečnou kapacitu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zejména duševním onemocněním, a přispět tak k podpoře sociálního začleňování těchto osob do společnosti a zvýšení kvality jejich života.
Harmonogram projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu je uspokojit vysokou poptávku osob se zdravotním postižením, zejména duševním onemocněním po sociální službě chráněného bydlení v našem regionu a přispět tak k začlenění těchto osob do společnosti, jejich osamostatnění a možnosti žít téměř obvyklým životním stylem a upevňovat svoji individuální nezávislost. Těmto lidem chceme pomoci k dosažení maximální míry samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti.
Nyní po dokončení realizační fáze projektu podporujeme osoby z CS projektu, kterým je a bude umožněno žít důstojný život v chráněném bytě. Výsledkem projektu je vyšší dostupnost sociální služby chráněného bydlení v Liberci, a to v požadované kvalitě. Můžeme tak uspokojit další dlouhodobé zájemce o tuto službu.
Výstupem projektu je pořízený, rekonstruovaný rodinný vícegenerační dům připravený pro účely chráněného bydlení. K dispozici jsou neprůchozí pokoje pro 7 klientů a zázemí pro zajištění sociální služby, tj. zázemí pro práci pracovníků v sociálních službách při řešení péče o klienty a domácnost

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038

 

Díky investičnímu projektu Vybudování chráněného bydlení v Liberci provozujeme službu chráněného bydlení v Srbské ulici

 

Byly dokončeny stavební práce na projektu „Vybudování chráněného bydlení v Liberci“, číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038, objekt byl v květnu 2020 zkolaudován a bylo pořízeno vybavení a zařízení k provozu sociální služby chráněné bydlení. K dispozici je tak zázemí pro možnost obsazení celkem 7 klientů. Zprovoznění sociální služby je zajištěno od 1. 1. ledna roku 2021.Další zájemci se mohou registrovat u Mgr. Zory Machartové (machartova@sdruzenitulipan.cz).

 

Prostory připravené pro zájemce o sociální službu chráněného bydlení jsou koncipované tak, aby přinesly klientům co nejkvalitnější životní podmínky (např. vlastní sociální zázemí apod.).

 

Fotografie objektu před realizací stavebních prací:


 

Fotografie objektu po realizaci stavebních prací:Anotace projektu: Předmětem projektu je pořízení, stavební úpravy a pořízení nezbytného vybavení objektu za účelem provozu registrované sociální služby chráněného bydlení v Liberci dle §51 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění. Projekt umožní zvýšit nedostatečnou kapacitu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zejména duševním onemocněním, a přispět tak k podpoře sociálního začleňování těchto osob do společnosti a zvýšení kvality jejich života.

 

Harmonogram projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

 

Hlavní cíl projektu: Uspokojit vysokou poptávku osob se zdravotním postižením, zejména duševním onemocněním po sociální službě chráněného bydlení v našem regionu a přispět tak k začlenění těchto osob do společnosti, jejich osamostatnění a možnosti žít téměř obvyklým životním stylem a upevňovat svoji individuální nezávislost. Těmto lidem chceme pomoci k dosažení maximální míry samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti.

Nyní po dokončení realizační fáze projektu podporujeme osoby z CS projektu, kterým je a bude umožněno žít důstojný život v chráněném bytě. Výsledkem projektu je vyšší dostupnost sociální služby chráněného bydlení v Liberci, a to v požadované kvalitě. Můžeme tak uspokojit další dlouhodobé zájemce o tuto službu.

Výstupem projektu je pořízený, rekonstruovaný rodinný vícegenerační dům připravený pro účely chráněného bydlení. K dispozici jsou neprůchozí pokoje pro 7 klientů a zázemí pro zajištění sociální služby, tj. zázemí pro práci pracovníků v sociálních službách při řešení péče o klienty a domácnost.

 

Další související cíle projektu pro cílovou skupinu:

  • dlouhodobá stabilizace těchto osob, zlepšení jejich zdravotního stavu
  • zlepšení životních podmínek
  • získávání praktických životních dovedností, zvýšení sebestačnosti při vedení domácnosti a při běžných denních činnostech
  • rozvoj sociálních kontaktů
  • snižování negativní stigmatizace této CS
  • podpora zapojení se do pracovních a volnočasových aktivit
  • aj.
 

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše