/

Komunitní centrum TULIPAN II.

Komunitní centrum TULIPAN II.
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč
Libereckým krajem. Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a
odbourání barier pro jejich vstup na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně
nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k osvojení si základních
Projekt je cílen na podporu sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním vč. kumulace diagnóz a neformálních pečujících prostřednictvím provozu komunitního centra s pobočkou v Liberci a Jablonci nad Nisou. Provoz komunitních center v sobě zahrnuje širokou škálu aktivizačních, výchovně vzdělávacích a poradenských aktivit včetně komunitní práce v terénu.

Harmonogram projektu: 1.3.2020 – 31.12.2022
Komunitní centrum v Jablonci nad Nisou je v provozu na adrese Poštovní 25/9, Jablonec nad Nisou, obchodní dům EVEKO (nad Billou).
Provoz Komunitního centra TULIPAN II v Liberci naváže na stávající provoz Komunitního centra TULIPAN I, a to od října 2020.
Komunitní centrum nabízí příjemné prostředí pro setkávání klientů KC, je uzpůsobené pro trávení volného času (přístup na PC, čtení, hry, posezení apod.). Poskytuje vhodné zázemí pro vzdělávání, individuální poradenství, pravidelné volnočasové aktivity (různé tvořivé kroužky, terapeutické aktivity, setkávací klub apod.). Nabízíme pomoc s řešením nepříznivých životních situací (dluhové zatížení, podpora psychologa, řešení příspěvků, bydlení, pracovní začlenění apod.).
Postupně pro Vás budeme rozvíjet nabídku zajímavých aktivit:
  • volnočasové kluby, různé kroužky např. tvořivě - pracovní činnosti, zájmové kroužky, kroužky k rozvoji komunikačních aj. sociálních dovedností, apod.

  • terapeutické aktivity k podpoře psychohygieny k upevnění duševního zdraví a posílení odolnosti. Podpora správného životního stylu a cílené zlepšování životních podmínek. Navázání nových kontaktů a přátelství. Mezi plánované aktivity patří např. arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, zdravotní a pohybová cvičení vč. terapeutického plavání, fyzioterapie a terapeutické masáže, motýlí terapie aj.

  • organizace společných akcí, jako například výletů do přírody apod.
  • odborné a praktické kurzy pro rozvoj znalostí a dovedností, např. finanční gramotnost, exekuce, právní gramotnost, bydlení a ochrana nájemníků, ochrana spotřebitelů, poskytnutí první pomoci, stres a jeho zvládání, posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, jak si udržet dobrý fyzický a duševní stav, medikace a její účinky, problematika psychiatrické péče, podepisování smluv, péče o závislé fyzické osoby, sociálně právní minimum, komunikace s rodinou atd.Využít můžete tyto poradce:
  • Individuální konzultanti: Pomohou Vám řešit různé otázky a oblasti, které ve svém životě aktuálně řešíte, např. rodinné či osobní vztahy, otázky uplatnění na trhu práce, jiné tíživé životní situace atd.
  • Psycholog / psychiatr: Pomůže Vám zlepšit psychickou situaci, bude Vám oporou v případě potřeby řešení psychických problémů.
  • Sociální pracovník: Pomůže Vám s řešením příspěvků a vyplnění příslušných formulářů, komunikací s úřady, řešení bydlení aj.
  • Dluhový poradce: Pomůže řešit finanční problémy, oddlužení, exekuce apod.
  • Peer konzultant: Osoba s vlastními zkušenostmi s duševním onemocněním, se kterou můžete sdílet své otázky, obavy, zkušenosti a hledat společně řešení problémů.
Komunitní centrum je pro Vás k dispozici PO – PÁ od 9.00 – 17.00 h. Některé aktivity KC budou probíhat i po 17.00 hodině.
Kontakt:
Ing. Martina Macková
Tel.: 771 144 990
mackova@sdruzenitulipan.cz

AKTUÁLNĚ O PROJEKTU „ Komunitní centrum TULIPAN II.“

Kontakt:
Komunitní centrum TULIPAN II., Poštovní 25/9, Jablonec nad Nisou, obchodní dům EVEKO (nad Billou)

Ing. Martina Macková
Tel.: 771 144 990
PO – PÁ 9.00 – 17.00 hodin
Některé aktivity budou probíhat i po 17 hodině.
Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

Jablonecká 46/34, Liberec - Liberec V-Kristiánov

Komunitní centrum TULIPAN

Kostelní 9/7, 46001, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.