/
/

Chceme se uplatnit

Chceme se uplatnit
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Projekt "Chceme se uplatnit" pokračuje!
V průběhu února a března 2018 pokračuje nábor osob se zdravotním znevýhodněním do projektu „Chceme se uplatnit“. Jedná se o poslední, čtvrtou, etapu projektu!  Účastníky zde čeká pestrá škála aktivit, počínaje zajímavými terapiemi,  přes praktické vzdělávání, aktivní hledání vhodného pracovního místa, pracovní nácviky, výuku na PC, možnost využití individuálních konzultací psychologa, sociálního pracovníka, aj.
K dispozici je také tréninkové pracovní místo!
Hlaste se u koordinátora projektu: Marie Kašparová, telefon: 777 677 903.
Najdete nás nově v prostorech Komunitního centra TULIPAN, Kostelní ulice 7/9 v Liberci!

Přijďte si vyzkoušet například arteterapii (pondělky od 15.00h) nebo muzikoterapii (1x za 14 úterky)!

Chceme se uplatnit
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181
Harmonogram projektu: 1.8.2016 – 31.10.2018
Projekt je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s pracís cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob.
Do projektu budou zahrnuty zejména osoby s duševním onemocněním, případně s kombinovanými diagnózami (duševní onemocnění a tělesné postižení apod.).
Po realizaci aktivit projektu očekáváme mj.:
 • Zvýšení klíčových kompetencí účastníků projektu
 • Získání nezbytných sociálních a profesních dovedností a kontaktů
 • Možnost naučení se samostatnosti a odpovědnosti jednotlivců
 • Zvýšení sebevědomí účastníků, motivace k práci a seberealizaci
 • Získání schopnosti dosáhnout v přiměřené míře porozumění práv a povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu, což povede k snazšímu uplatnění se na trhu práce
 • Zvýšení zaměstnanosti účastníků projektu
 • Rozšíření příležitostí k aktivnímu začleňování účastníků projektu do společnosti a na trh práce, aj.
Co je připraveno pro účastníky projektu:
 • Individuální konzultace: Individuální řešení potřeb každého účastníka, tj. v návaznosti na přípravu na trh práce, vzdělávání, řešení sociálních, psychologických, osobních aj. záležitostí s možností využití sociálního pracovníka a psychologa.
 • Odborné kurzy: PC kurzy s možnost získání ECDL certifikátu pro vybrané účastníky, kurz funkční gramotnosti, kurz pro získání profesních dovedností, kurz právní a finanční gramotnosti, kurz stylistiky.
 • Nácviky pracovních dovedností: Např. šití a vyšívání, úklid, zahradník, administrativní pracovník, keramika, práce s papírem, prodejní dovednosti, žehlení, kompletace, obrábění aj.
 • Pracovně terapeutická činnost: Skupinová podpora, např. dramaterapie, arteterapie (výtvarné aktivity), vaření, muzikoterapie, hippoterapie (metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně), canisterapie (metoda využívající speciálně cvičené psy) aj.
 • Tréninková pracovní místa: Určena jsou pro účastníky projektu, kteří úspěšně zvládnou předcházející aktivity projektu a budou mít předpoklady ke zvládnutí tréninkového pracovního místa.
V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat:
Sdružení TULIPAN, z.s.
Sokolská 113/8, 406001 Liberec
Kontakt:
Marie Kašparová
Tel.:  777 677 903
kasparova@sdruzenitulipan.cz
Ukázky z terapií s koňmi
Canisterapie
Arteterapie
Kurzy sociálních dovedností

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů

Pravidla přístupnosti webu
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
Chráněné dílny

28. října 59/42, Liberec

Komunitní centrum TULIPAN

Frýdlantská 1351/15, Liberec

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.

Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše