/
/

Komunitní centrum TULIPAN

Komunitní centrum TULIPAN
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/
Harmonogram projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020
Adresa Komunitního centra TULIPAN: ul. Kostelní 9/7, Liberec II – Nové město
Otevírací doba Komunitního centra TULIPAN
Po - Pá - 08:00 - 17:00
Otevírací doba Komunitního centra TULIPAN může být přizpůsobena aktivitám v Komunitním centru TULIPAN.
Cílové skupiny klientů projektu Komunitního centra TULIPAN
Osoby s kombinovanými diagnózami - osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým)
Osoby se zdravotním postižením – osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým onemocněním, nebo kombinací diagnóz, převážně osoby s duševním onemocněním
Kontaktní údaje:
Mgr. Petra Čuprová - Koordinátor cílové skupiny Komunitního centra TULIPAN
Tel: 774 450 182
cuprova@sdruzenitulipan.cz
Video z otevření Komunitního centra
Odkaz na video Ještěd 
 
 rozměry: ...
Přijďte nás navštívit :-)
Cíl projektu:
Projekt je zacílen na podporu sociálního začleňování a aktivizace osob se zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním či kombinací diagnóz) prostřednictvím vzniku a provozu komunitního centra, činnosti komunitního sociálního pracovníka, s využitím řady motivačních, iniciačních aktivit vedoucích k participaci a zplnomocnění cílové skupiny. Projekt je doplněn o výchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou integrace cílové skupiny na trh práce.
Komunitní centrum TULIPAN se nachází v centru města Liberce, v ulici Kostelní, naproti kostelu Sv. Antonína. Prostředí komunitního centra je pro klienty místem kde mohou trávit svůj čas.
Komunitní centrum TULIPAN je vybaveno moderním nábytkem a je vybavené tak, aby zde mohly trávit svůj čas klienti s různými zájmy.  Prostory komunitního centra jsou vybaveny multifunkčními stolky a židlemi, knihovnou, deskovými společenskými hrami, edukativní hrami, tvořivými hrami aj. V rámci prostor komunitního centra je k dispozici pro návštěvníky počítač s připojením k internetu, kde mohou klienti trávit svůj čas, např. pro individuální trénink na PC směrem k posílení sociálních a pracovních kompetencí, např. zpracování životopisu, hledání kontaktů na úřady apod..
Prostor je koncipován tak, aby zde mohly probíhat různé aktivity, ať už tvořivé, terapeutické, volnočasové či pohybové. K dispozici jsou drobné pomůcky pro cvičení.
Provoz komunitního centra zajišťuje z hlediska odborného koordinátor cílové skupiny Komunitního centra TULIPAN, Který má na starosti provoz komunitního centra, přípravu aktivit a administrativu.
V Komunitního centra TULIPAN dále působí kvalifikovaný komunitní sociální pracovník. Tento pracovník je k dispozici nejen v komunitním centru, ale spolupracuje rovněž se zástupci obcí a měst na území Libereckého kraje, lékaři, nemocnicemi a jinými sociálními službami.
Kromě možnosti volné návštěvy komunitního centra je možné zúčastnit se pravidelných akcí, např. volnočasových klubů, kroužků zaměřených např. na tvořivě-pracovní činnosti. Dále zde pravidelně probíhají pracovně terapeutické aktivity, kulturní či společenské aktivity, cvičení, výstavy, promítání, aj.
Dále jsou organizovány výchovně-vzdělávací činnosti za účelem zvyšování pracovních a sociálních kompetencí osob se zdravotním znevýhodněním, pořádány jsou odborné přednášky, kurzy pro zvýšení profesních dovedností a finanční gramotnosti, kurzy v oblasti bydlení a ochrany nájemníků, apod. Jejich cílem je posílení integrace cílové skupiny do společnosti a na trh práce.
V rámci provozu komunitního centra je k dispozici komplexní poradenské centrum. Aktivní roli v provozu komunitního centra budou mít peer konzultanti (osoby s vlastní zkušeností se zdravotním znevýhodněním), kteří budou sdílet problémy s účastníky, pomáhat jim při řešení konkrétních životních situací. Za pomoci peer konzultantů a komunitního sociálního pracovníka bude probíhat depistáž jedinců s duševním onemocněním v terénu s cílem nasměrovat je k vhodné léčbě a aktivizaci.
K dispozici jsou individuální poradci, a to zejména směrem k uplatnění na trhu práce, ale i k celkové podpoře sociálního rozvoje cílové skupiny, získání zpětné vazby z aktivit projektu, motivace a aktivizace účastníků projektu aj.
Klientům komunitního centra je dále k dispozici sociální pracovník pro individuální sociální šetření, dále finanční (dluhový) poradce, psycholog či psychiatr.
V rámci provozu komunitního centra bude vytvořeno tréninkové pracoviště, které bude zacíleno na obnovení a upevnění sociálních návyků spojených s docházkou do práce a výkonem pracovní činnosti apod
U nás najdete společnost lidí, kteří řeší podobné problémy jako vy. Nabídneme Vám kromě ní také odbornou pomoc, příležitost vzdělávat se a možnost příjemně strávit volný čas.
Další informace o aktivitách Komunitního centra TULIPAN se dozvíte v komunitním centru, nebo na Facebooku Komunitního centra TULIPAN.
Program na ÚNOR

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město

 

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.