Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Pracovní uplatnění není samozřejmost
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004060
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004060
Od 1.2.2018 nás najdete v Jablonci nad Nisou!
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http //www.sdruzenitulipan.cz/
Projekt je zacílen na podporu dlouhodobé pracovní uplatnitelnosti osob se zdravotním znevýhodněním a osob s kombinací handicapů. V návaznosti na charakteristiku cílových skupin  byly do projektu vybrány aktivity s důrazem na individuální řešení problémů a potřeb cílových skupin, odbourávání bariér před vstupem na trh práce, získání nezbytných znalostí, osvojení si základních pracovních postupů, získání praktických dovedností a zvýšení kvalifikace. Podpora cílových skupin je následně propojena s trhem práce.
Harmonogram projektu: 1.2.2018 - 31.1.2020
Cílová skupina:
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
Tato cílová skupina zahrnuje osoby, které mají kumulovány alespoň 2 z níže uvedených handicapů:
1. osoby se zdravotním postižením
2. osoby ve věku 50-64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání
3. osoby s nízkou úrovní kvalifikace - v této podskupině se zaměřujeme na nezaměstnané (nebo neaktivní) osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají pouze základní vzdělání.
4. osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců
Co Vám program nabízí:
 • Individuální práce - sestavení individuálního plánu v součinnosti s poradcem a sociálním pracovníkem (možnost bilanční či pracovní diagnostiky). Pro celkovou psychickou a sociální podporu je k dispozici psycholog či psychiatr. Cílem je nastartování k aktivnímu přístupu a práci na sobě samých.
 • Motivační kurzy - podporují sebepoznání, nácvik sebeprezentačních a komunikačních dovedností apod. Součástí programu je orientace na trhu práce, analýza pracovních míst, osobní portfolio (životopis a motivační dopis), základy práce na PC za účelem zpracování dokumentace pro hledání pracovního uplatnění.
 • Trénink pracovních dovedností - objektivnější náhled na vlastní schopnosti a reálnou představu o možnostech a podobě potenciálního zaměstnání. Mezi pracovní dovednosti, které budou nacvičovány patří např. manipulace s pokladnou, balení a expedice zboží, šití, úklid, keramika, žehlení, kompletace, obrábění, prodejní dovedností, zahradní práce a administrativní práce.
 • Pracovní uplatnění - hledání vhodného pracovního místa v návaznosti na možnost dlouhodobého udržení zvoleného pracovního místa, a to na celý úvazek, zkrácený úvazek či sdílené pracovní místo.
 • Dle potřeby budou moci účastníci využit rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné zacílení je následující:
 • Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné (např. pracovník v sociálních službách,    chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky aj.).
 • Vzdělávání v oblasti administrativy (evidence zboží a materiálu, obsluha osobního  počítače, asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).
 • Vzdělávání v oblasti služeb (např. údržba veřejné zeleně, úklidové práce,  hospodyně, strážný, skladník, vazačské práce aj.).
 • Aktuálně o projektu:
  V projektu máme aktuálně 18 osob, z toho 5 účastníků projektu již našlo své pracovní uplatnění. Stále jsme s nimi v kontaktu a podporujeme je, aby jejich start v nové práci byl pro ně snadnější.
  S účastníky projektu pravidelně probíhají individuální konzultace, využíváme terapeutických sezení a přibývá pracovních nácviků. Je důležité vyzkoušet si novou pracovní činnost, poznat prostředí a kolektiv spolupracovníků.
  V říjnu začínáme druhý běh! Připojte se k nám a společně pro Vás najdeme nejvhodnější cestu k pracovnímu uplatnění.
  Kontaktní osoba:
  Miroslava Hochmannová - odborný pracovník projektu
  Pobočka: Komenského č.p. 926/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
  Tel.: 774 450 165
  hochmannova@sdruzenitulipan.cz

  Chráněná dílna
  Aktuality
  O nás

  Naše činnost

  E-shop
  Jazykové kurzy
  Vázací práce
  Akce
  Veřejná sbírka
  Fotogalerie
  Poradenství
  Média o nás
  Týden s TULIPANem

  GIVT
  Partneři

  Ochrana osobních údajů
  Kontakt

  Sdružení TULIPAN, z.s.
  (budova „S“ TUL)
  Sokolská 113/8
  460 01 Liberec I - Staré Město
  © copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.