Rozvoj pracovních kompetencí OZP

 

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Rozvoj pracovních kompetencí OZP – Podpora OZP na Frýdlantsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009153

Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s.: http://www.sdruzenitulipan.cz/

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením prioritně v hospodářsky slabé oblasti tzv. Frýdlantského výběžku, který je charakteristický řadou negativních sociálně-ekonomických jevů. Možnost uplatnění osob se zdravotním postižením na tomto území je tímto více komplikovaná. Aktivity projektu zohledňují rozvoj pracovních a sociálních kompetencí OZP, odstraňují bariéry vstupu těchto osob na trh práce, rozvíjí praktické pracovní dovednosti a podporují spolupráci se zaměstnavateli v regionu.
Harmonogram projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Co Vám projekt nabízí:

 • Poradenskou činnost– k dispozici Vám jsou:individuální konzultant, sociální pracovník, psycholog, psychiatr, peer konzultant, dluhový poradce
 • Motivační kluby - informace o trhu práce, motivační a aktivizační hry, SWOT analýza osobní i profesní kariéry, trénink pracovních pohovorů, pomoc s vypracováním životopisu, motivačního dopisu aj.
 • Rozvoj základních pracovních kompetencí - kurzy zacílené na numerickou a čtenářskou gramotnost, orientaci v pracovně-právních vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, rozvoj kompetence k řešení problémů, samostatnosti, schopnosti pracovat v týmu, finanční gramotnost aj. v rozsahu 30 h/skupina
 • Rekvalifikaci – umožníme Vám absolvovat rekvalifikační kurz, který Vám výrazně pomůže s budoucím pracovním uplatněním
 • Placenou praxi – probíhá pod vedením zkušeného lektora, který Vás uvede do pracovního procesu a pomůže Vám zvyknout si na nové pracovní prostředí
 • Pracovní uplatnění – pomůžeme Vám s hledáním Vašeho nového stálého pracovního místa, přispějeme Vašemu zaměstnavateli na Vaši mzdu, abyste měli šanci v klidu a pohodě zvládnout veškeré činnosti, které od Vás zaměstnavatel očekává

 • Co je nového v projektu Rozvoj pracovních kompetencí OZP?
  Do nového roku jsme na Frýdlantsku vstoupili poměrně rázně. V našich frýdlantských prostorech jsme uspořádali rekvalifikční kurz "Strážný". Zájemci o tento kurz si po týdnu odnesli osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Daří se nám nacházet nová zaměstnání pro účastníky projektu. Prioritou při hledání jejich nového pracovního uplatnění je, aby za svou prací nemuseli daleko dojíždět. I proto jsme rádi, že další nová pracovní uplatnění se podařilo najít ve Frýdlantu a v Krásném Lese. Držíme pěsti nově zaměstnaným účastníkům projektu, ať se jim v jejich práci daří!

  Kontaktní osoba:

  Kateřina Seifertová – koordinátorka projektu Rozvoj pracovních kompetencí OZP

  Tel.: 774 450 164

  Email: seifertova@sdruzenitulipan.cz

  Najdete nás na těchto adresách:

  Frýdlant
  Okružní 1260
  Kancelář máme v budově České pošty. Vchod je ze zadní strany budovy přes dvůr.
  Nové Město pod Smrkem
  Palackého 275

  Sídlíme v budově Úřadu práce v přízemí.

  Chráněná dílna
  Aktuality
  O nás

  Naše činnost

  E-shop
  Jazykové kurzy
  Vázací práce
  Akce
  Veřejná sbírka
  Fotogalerie
  Poradenství
  Média o nás
  Týden s TULIPANem

  GIVT
  Partneři

  Ochrana osobních údajů
  Kontakt

  Sdružení TULIPAN, z.s.
  (budova „S“ TUL)
  Sokolská 113/8
  460 01 Liberec I - Staré Město
  © copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.