/
/

Vybudování chráněného bydlení v Liberci

Vybudování chráněného bydlení v Liberci
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038

Anotace projektu: Předmětem projektu je pořízení, stavební úpravy a pořízení nezbytného vybavení objektu za účelem provozu registrované sociální služby chráněného bydlení v Liberci dle §51 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění. Projekt umožní zvýšit nedostatečnou kapacitu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zejména duševním onemocněním, a přispět tak k podpoře sociálního začleňování těchto osob do společnosti a zvýšení kvality jejich života.

Harmonogram projektu: 1. 1. 2017 - 31. 3. 2020
Hlavní cíle projektu
Hlavním cílem projektu je uspokojit vysokou poptávku osob se zdravotním postižením, zejména duševním onemocněním po sociální službě chráněného bydlení v našem regionu a přispět tak k začlenění těchto osob do společnosti, jejich osamostatnění a možnosti žít téměř obvyklým životním stylem a upevňovat svoji individuální nezávislost. Těmto lidem chceme pomoci k dosažení maximální míry samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti.
Po realizační fázi projektu můžeme podpořit 7 vybraných osob z CS projektu, kterým bude umožněno žít důstojný život v chráněném bytě. výsledkem projektu je tedy vyšší dostupnost sociální služby chráněného bydlení v Liberci, a to v požadované kvalitě. Můžeme tak uspokojit další dlouhodobé zájemce o tuto službu.
Výstupem projektu je pořízený, rekonstruovaný rodinný vícegenerační dům připravený pro účely chráněného bydlení. K dispozici budou neprůchozí pokoje pro 7 klientů a zázemí pro zajištění sociální služby, tj. zázemí pro práci pracovníků v sociálních službách při řešení péče o klienty a domácnost.
Další související cíle projektu pro cílovou skupinu:
  • dlouhodobá stabilizace těchto osob, zlepšení jejich zdravotního stavu
  • zlepšení životních podmínek
  • získávání praktických životních dovedností, zvýšení sebestačnosti při vedení domácnosti a při běžných denních činnostech
  • rozvoj sociálních kontaktů
  • snižování negativní stigmatizace této CS
  • podpora zapojení se do pracovních a volnočasových aktivit
  • aj.
UPOZORNĚNÍ
Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka.
Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.

Chráněná dílna
Aktuality
O nás

Naše činnost

Volná pracovní místa

E-shop


Akce
Veřejná sbírka
Fotogalerie
Poradenství
Média o nás
Týden s TULIPANem

GIVT
Partneři

Ochrana osobních údajů
Kontakt

Sdružení TULIPAN, z.s.
(budova „S“ TUL)
Sokolská 113/8
460 01 Liberec I - Staré Město

 

© copyright Sdružení TULIPAN, z.s.,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.